Thả đỉa ba ba là trò chơi dân gian tập thể cho nhiều người cùng chơi. Thường tổ chức trên sân nhà hay một bãi rộng. Quy định một phạm vi sân để làm ao, còn lại xung quanh là bờ. Một người làm đỉa bơi ở dưới ao, rình cắn những người lội ao hay rửa chân tay ở trong ao. Ai bị “đỉa ” cắn là người ấy sẽ biến thành đỉa, thay thế cho đỉa trước. Cái ao chỉ là tượng trưng nên những người chơi có thể chạy qua chạy lại trong ao để trêu ghẹo con đỉa đói.

Trò chơi dân gian: “Thả đỉa ba ba”

 Chuẩn bị:
+ Dùng phấn vẽ một “cái ao” có hai bờ hai bên.
+ Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo rồng như suối (gạo tiền như nước)
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu nước chè
Đổ phải nhà nào
Nhà đó phải chịu
 Cách chơi:
Trẻ chơi từng nhóm hoặc cả lớp.
Tất cả các thành viên tham gia trò chơi đứng thành vòng tròn giữa sân.
Một em thủ lĩnh (người đề xướng ra cuộc chơi ) chọn 1 bạn làm “đỉa”. Sau khi chọn xong, cả nhóm cùng đọc bài đồng dao “thả đỉa ba ba”, người làm đỉa đi xung quanh vòng tròn, cứ mỗi tiếng người làm đỉa lại lấy tay chỉ vào một bạn, bắt đầu tiếng thứ nhất chỉ vào mình, tiếng thứ hai người kế tiếp, rồi lần lượt đến người thứ 2, thứ 3… nếu chữ đỉa cuối cùng rơi vào bạn nào thì bạn đó phải đứng lại “ao” làm đỉa, còn những em khác chạy nhanh lên “hai bờ ao”, nếu người nào chậm chân bị “đỉa” bám ở dưới “ao” thì phải xuống “ao” làm đỉa, còn người làm “đỉa” lại được lên bờ. (Cứ như thế trò chơi lại tiếp tục).

Chúc các bé chơi vui vẻ!