Thư động viên của đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận gửi tới Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, y bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng vũ trang và Nhân dân Quận Tây Hồ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.