Kính gửi Quý phụ huynh thông báo về việc cho con đi học trở lại của trường Mầm non Đoàn Thị Điểm.

Trân trọng thông báo!