Do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp, để phòng dịch bệnh cho mỗi chúng ta và cộng đồng, nhà trường đề nghị: Từ ngày mai thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021.
1. Cán bộ - giáo viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định trong luật phòng chống dịch, GV duy trì việc đón trẻ dưới sảnh tầng 1, duy trì việc đo thân nhiệt cho học sinh.
2. GVCN các lớp nhắc PHHS kiểm tra thân nhiệt của con trước khi tới trường (nếu nhiệt độ trên 37,5 độ phải nghỉ học, theo dõi sk tại nhà và báo lại cho GVCN); nhắc phụ huynh đeo khẩu trang cho con đúng quy định từ nhà đến lớp học, từ lớp học về nhà. 
3. Nhân viên y tế rà soát các danh mục thiết bị phòng chống dịch; Chuẩn bị bài truyền thông phòng chống dịch; Kiểm tra vệ sinh phòng dịch, công tác phòng dịch của giáo viên và các phòng ban. Báo cáo BGH hàng ngày. 
4. Lực lượng bảo vệ làm tốt công tác phòng dịch ngay từ cổng trường: đo thân nhiệt, ghi thông tin, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang. 
Trân trọng!