Với những nguyên vật liệu đơn giản, gần gũi trong cuộc sống hằng ngày đối với chúng ta. 

Hôm nay cô sẽ cùng với các con làm một thí nghiệm vô cùng đơn giản mà không kém phần thú vị!

Chúng ta hãy cùng bắt đầu vào bài học với cô nào!