Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn môi trường, biết mặc áo mưa , che dù khi trời mưa, không đi chơi khi trời mưa.

 Truyện: Cuộc phiêu lưu của những giọt nước