Kính gửi: Phụ huynh học sinh 

Nhằm hỗ trợ cho các con tham gia chương trình “Cho trẻ làm quen tiếng Anh Eduplay” (gọi tắt là Chương trình tiếng Anh Eduplay) củng cố ôn luyện ghi nhớ những nội dung làm quen tiếng Anh đã được hướng dẫn tại trường, duy trì thói quen với các hoạt động hàng ngày của chương trình, cũng như đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh muốn có tài liệu để hướng dẫn cho con tại nhà; Trung tâm Ngoại ngữ Enspire (trực thuộc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Giáo dục Việt Nam) cung cấp nội dung cho trẻ làm quen tiếng Anh tại nhà cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: Học sinh Mẫu giáo Bé, Nhỡ, Lớn đang tham gia chương trình tiếng Anh Eduplay tại trường. 

2. Nội dung: Làm quen tiếng Anh trực tuyến trên phần mềm. Nội dung được cập nhật hàng tuần. 

3. Cách truy cập: - Tải ứng dụng phần mềm Enspire Online trên Google Play hoặc Apple Store - Vào mục News để tải nội dung làm quen tiếng Anh cho trẻ (Miễn phí). - Vào mục Sách điện tử Enspire Start cho trẻ làm quen tiếng Anh trên phần mềm (Mua tài khoản). 

Rất mong Quý Phụ huynh quan tâm và đồng hành cùng Trung tâm Ngoại ngữ Enspire trong giai đoạn khó khăn này.

Trân trọng!