Qua bài thơ giúp trẻ cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên. Biết yêu thiên nhiên, yêu những người thân trong gia đình. Ra ngoài nắng trẻ cần đội mũ để bảo vệ cho sức khỏe, mặc quần áo thích hợp.