Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi mùa hè đến, biết yêu thương hiếu thảo với mẹ của mình.