Bài thơ mang tính giáo dục cao, nhằm giúp các em thiếu nhi biết yêu trường lớp, yêu mến và kính trọng cô giáo.

Bàn tay cô giáo

 

Bàn tay cô giáo

Tết tóc cho em

Về  nhà mẹ khen

Tay cô đến khéo !

Bàn tay cô giáo

Vá áo cho em

Như tay chị cả

Như tay mẹ hiền

 

Hai bàn tay cô

Dạy em múa dẻo

Hai bàn tay cô

Dạy em đến khéo

Cô dắt em đi

Trên đường tới lớp

Đường đẹp quê hương

Đường dài đất nước