Trẻ nhỏ luôn rất nhạy cảm với những chuyện xung quanh. Vì thế, mỗi khi giao tiếp với con, các mẹ hãy lưu ý những câu nói để con có thể tự xây dựng nên tính cách, thói quen của con sau này nhé. 

Nhãn