Bài thơ : Gà học chữ

http://quantri.longbien.edu.vn/UploadImages/mntuoihoa/admin/t%E1%BA%A3i%20xu%E1%BB%91ng%20(16).jpg?w=800

Gà học chữ

Tác giả : Phan Trung Hiếu

 

Ngày đầu đến lớp
Cô dạy chữ O
Gà Trống thích chí
Gáy vang “Ó...ò”
Thương cô Gà Mái.
Đánh vần chẳng xong.
Lục cà lục cục.
Kiếm ổ rơm nằm.
Đến môn tập viết.
Gà Trống bới cào.

 

Nét chữ xiêu vẹo.
Hàng thấp hàng cao.
Mái Mơ hớn hở.
Nộp bài cho cô.
Tục ta tục tác.
Quả trứng tròn vo.
Mới hay Gà Mái.
Luyện chữ cả đêm.
O tròn quả trứng.
Ai ai cũng thèm.