Khối mấu giáo lớn (5-6 tuổi)

 

Thời gian

Tuần 1 (1/10-5/10) 

Tuần 2 (8/10-12/10)    

Tuần 3 (15/10-19/10) 

Tuần 4 (22/10-26/10) 

Tuần 5  (29/10-2/11)

Thứ 2

Âm nhạc

- NDTT: Hát vỗ tay theo TTC: “Trường mẫu giáo yêu thương”.

- NDKH: NH: “Cô giáo em”

Hoạt động khám phá

- Khả năng và mong muốn của tôi

Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát: “Bàn tay mẹ”.

- NDKH: NH: Em là bông hồng nhỏ.

Hoạt động khám phá

- Những bí mật của bé

(Giáo dục giới tính)

Âm nhạc

- NDTT: Dạy hát: “Đồ dùng bé yêu”

- NDKH: NH: Bé quét nhà

Thứ 3

Làm quen văn học

- Truyện: Sự tích cây vú sữa (Đa số trẻ chưa biết)

Làm quen văn học

-Thơ: Chiếc bóng - Tác giả: Phạm thanh Quang (Đa số trẻ chưa biết)

Làm quen văn học

- Truyện: Bông hoa cúc trắng (Đa số trẻ chưa biết)

Làm quen văn học

- Thơ: Giữa vòng gió thơm. - Tác giả: Quang Huy.

(Đa số trẻ đã biết)

Làm quen văn học

- Truyện: Ai đáng khen nhiều hơn (Đa số trẻ chưa biết)

Thứ 4

Hoạt động tạo hình

Vẽ người thân trong gia đình bé (đề tài)

 

Phát triển vận động

- VĐM: Bật xa 45 cm

- VĐC: Tung bóng lên cao và bắt bóng.

- TC: Nhảy lò cò cướp cờ.

Hoạt động tạo hình

Vẽ, trang trí váy tặng mẹ.

 

Phát triển vận động

- VĐM: Bò zích zắc bằng bàn tay, bàn chân qua 5 hộp (60cm).

- VĐC: Bật xa 45cm.

- TC: Chuyền bóng.

 

Hoạt động tạo hình

Cắt dán đồ dùng trong gia đình.

Thứ 5

 

Làm quen với toán

- Xác định vị trí phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau của đối tượng có sự định hướng.

Làm quen với toán

- Dạy trẻ nhận biết chữ số 6, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 6.

 

 

Làm quen với toán

- Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau.

 

Làm quen với toán

- Trò chơi với nhóm đối tượng trong phạm vi 6. Ôn các chữ số từ 1-6.

 

Làm quen với toán

- Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ.

 

Thứ 6

Làm quen chữ cái

-Tập tô chữ a, ă, â

 

Làm quen chữ cái

-Trò chơi với chữ cái o,ô, ơ, a,ă,â.

Làm quen chữ cái

- Làm quen chữ e,ê

Làm quen chữ cái

- Tập tô chữ e,ê

Làm quen chữ cái

 - Làm quen chữ u,ư