“Ấm lòng những hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch COVID-19”