Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND