CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ GẮN VỚI VIỆC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG"

Thực hiện Công văn số 2563/SGDĐT-VP của Sở GDĐT ngày 11/08/2020 và công văn số 958/BTC-PBGDPL của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với ...
Tin tức mới nhất
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 125
Tháng trước : 5.673