Đối tượng dự thi: Công dâ Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sốngsống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hà Nội trừ thành viên Ban Tổ chức, TổTổ giúp việc và những bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi.

Mọi chi tiết cụ thể về các thức, hình thưc, thể lệ cuộc thi xem tại file đính kèm