Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm xin thông báo về kế hoạch tuyển sinh năm học 2020 - 2021 tới quý phụ huynh.