Thực hiện Công văn số 2563/SGDĐT-VP của Sở GDĐT ngày 11/08/2020 và công văn số 958/BTC-PBGDPL của Ban tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Tây Hồ, phòng GDĐT đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận triển khai cuộc thi đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi.