Tuyển sinh năm học 2020-2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Trường MN Đoàn Thị Điểm đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như công tác phòng dịch cho PHHS khi đến trường tuyển sinh cho con như đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phát khẩu trang khi PH quên mang theo. 

Sau đây là một số hình ảnh trong ngày tuyển sinh trực tiếp đầu tiên của nhà trường (ngày 13/08/2020):

Phụ huynh được đo thân nhiệt và sát khuẩn trước khi vào đăng ký tuyển sinh.
P/h được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào đăng ký tuyển sinh.
Ban tuyển sinh của nhà trường
Phụ huynh ngồi đợi đăng ký đảm bảo giãn cách theo quy định
Phụ huynh ngồi viết đơn cũng đảm bảo giãn cách theo quy định
Phòng nộp đơn
Phụ huynh nộp đơn cho ban tuyển sinh.