KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019-2020 CỦA TRƯỜNG MN ĐOÀN THỊ ĐIỂM