CAM KẾT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA  ĐƠN VỊ CUNG CẤP THỰC PHẨM SẠCH PHÒNG TRÁNH DỊCH TẢ LƠN CHÂU PHI

 

Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm luôn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày cho cô và trẻ.

Nhà trường ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm với đơn vị có uy tín chất lượng từ đầu mỗi năm học.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng, phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian dịch tả lợn châu Phi vẫn đang lây lan và diễn biến phức  tạp, nhà trường yêu cầu công ty cung cấp thực phẩm sạch phải có văn bản cam kết. Đồng thời, nhà trường tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ khâu giao nhận thực phẩm và thực hiện chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hàng ngày.

Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tuyên truyền tới CBGVNV và cha mẹ học sinh để mọi người đều nắm bắt tình hình thực tế, diễn biễn của dịch bệnh và quan trọng là biết rõ các biện pháp phòng dịch để chủ động thực hiện phòng tránh. Giáo viên các lớp tăng cường giáo dục trẻ vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng lớp.