Bài thơ miêu tả bàn tay xinh của bé. Giáo dục các bé biết giữ gìn đôi bàn tay luôn sạch sẽ.

Năm ngón tay đẹp

 

 

Năm ngón tay đẹp
Như năm cánh hoa.
Mười ngón tay đẹp
Như mười cánh hoa.

 

Bé không nghịch bẩn
Tay bé trắng hồng.
Như cánh hoa nở
Trong vườn mùa xuân.

 

                                  Phạm Đình An