Bài thơ nói về vẻ đẹp của đêm trăng qua ánh mắt trẻ thơ.

 

Thơ: Trăng sáng 

Sân nhà em sáng quá  
Nhờ ánh trăng sáng ngời  
Trăng tròn như quả bóng 
Lơ lửng mà không rơi 

 

Những đêm nào trăng khuyết 
Trông giống con thuyền trôi 
Em đi trăng theo bước 
Như muốn cùng đi chơi  

                                      Tác giả: Nhược Thủy