Bài thơ nói về sự vất vả, gian nan của các chú bộ đội trên đường hành quân ra mặt trận. Tinh thần chiến đấu, hi sinh cao cả để bảo vệ tổ quốc.

CHÚ BỘ ĐỘI HÀNH QUÂN TRONG MƯA
Tác giả: Vũ Thùy Linh 

Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi.

Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới.

Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.

Mưa rơi, mưa rơi

Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt

Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.