Bài thơ là lời nhắc nhở về lời chào cho các bạn nhỏ. Lời chào như một món quà của bé, mang tới niềm vui cho mọi người.

Lời chào

 

     

Đi về: Con chào mẹ!

Ra vườn: Cháu chào bà!
Ông làm việc trên nhà
Cháu lên: Chào ông ạ!
Lời chào thân thương quá!
      
        

        Làm mát ruột cả nhà
        Đẹp hơn mọi bông hoa
        Cháu kính yêu trao tặng
        Chỉ những người đi vắng
        Cháu không được tặng “chào”

                                                                                          

                       Phạm Cúc